Close

Še niste registrirani?Registrirajte se in počakajte na odobritev.

lock and key

Prijavi se z svojim računom.

Account Login

Primerjava med ceno kurilnega olja ter zemeljskega plina za ogrevanje stanovanja

16 Aug. 2012 Objavljeno od gregag

V Italiji, kjer domuje preko 700 ponudnikov utekočinjenega naftnega plina (UNP), od tega samo trije nastopajo na celotnem področju Italije in ne le regionalno, je bodoča energetska strategija zaenkrat še neznanka. Med drugim ponudniki sončnih panelov nestrpno pričakujejo odločitev vlade glede prihodnjih odkupnih cen električne energije proizvedene iz sončne energije.
Kot pravijo v družbi Liquigas, ki je 100-odstotni lastnik slovenskega Butan plina, sami pa so eden izmed treh največjih ponudnikov UNP-ja na italijanskem trgu (imajo 22-odstotni delež), so med drugim zaradi negotove energetske prihodnosti vključili v svojo ponudbo tudi fotovoltaiko v kombinaciji z kogeneracijo.
Kaj je fotovoltaika?

Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije sončne svetlobe, natančnej e energije svetlobnih delcev fotonov, v električno energijo s pomočjo sončnih celic. Pod pojmom fotovoltaična pretvorba razumemo neposredno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo oziroma pretvarjanje svetlobe v elektriko.Čeprav spada tak način pridobivanja energije med dražje, ima v primerjavi z drugimi konvencionalnimi oblikami kar nekaj prednosti: ni emisije škodljivih snovi ali hrupa, stroški vzdrževanja so skoraj nični, sistemi pa so enostavno razširljivi. Hišna sončna elektrarna, ki bi popolnoma pokrila letne potrebe gospodinjstva, stane nekaj več kot 20.000€, čeprav je potem elektrika brezplačna, saj so naprave trajne, sonce pa ne izstavlja računa.

Kaj je kogeneracija ?

 • kogeneracija oziroma soproizvodnja je skupna proizvodnja električne (in/ali mehanske) energije in koristne toplotne energije v istem procesu iz istega vira primarne energije
 • kogeneracija bistveno učinkoviteje pretvarja primarno energijo v električno energijo in koristno toploto od ločene proizvodnje elektrike in koristne toplote
 • kogeneracija je običajno tudi decentralizirana proizvodnja električne energije in skoraj
 • vedno lokalna proizvodnja koristne toplote

Kogeneracija in delovanje sistema
Kogeneracija obsega vrsto tehnologij, vendar vedno vključuje generator  električne energije in sistem za rekuperacijo toplote. Soproizvodnja je znana tudi kot “kombinacija toplote in električne energije (CHP) “ali” skupna energija “.

 

Kogeneracijska “elektrarna” je sestavljena iz štirih osnovnih elementov:

 • pogonski stroj (motor);
 • električni generator;
 • sistem za pridobivanje toplote;
 • nadzorni sistem.

Kogeneracija in njene prednosti!

 • Kogeneracija veča učinkovitost pretvorbe energije in njeno uporabo
 • Kogeneracija prinaša nižje emisije v okolje, zlasti CO2, glavnega toplogrednega plina
 • Kjer je gorivo iz biomase in  odpadnega materiala (kot so plini iz rafinerije, predelani ali kmetijski odpadki) se lahko gorivo uporabi za kogeneracijo. S tem se poveča stroškovna učinkovitost in zmanjša potreba za odlaganje odpadkov
 • Veliki prihranki pri stroških, ki zagotavljajo dodatno konkurenčnosti za industrijske in komercialne uporabnike, ter dostopnost uporabe toplote za domače uporabnike
 • Priložnost za premik v smeri bolj decentralizirane oblike električne energije. Kogeneracija je zasnovana za potrebe lokalnih potrošnikov, zagotavlja visoko učinkovitost, onemogoča izgube pri prenosu energije in povečuje fleksibilnost. Še posebej pri uporabi zemeljskega plina.
 • Izboljšana lokalna in splošna zanesljivost oskrbe z energijo. Zmanjšajo tveganje, da lahko potrošniki ostanejo brez dobave električno energijo. Poleg tega se zmanjša potreba po gorivu in tako zmanjšuje odvisnost od uvoza – kar je ključni izziv za Evropsko energetsko politiko
 • Kogeneracija je priložnost za povečanje raznolikosti in zagotavljanje konkurence na področju proizvodnje energije. Kogeneracija spodbuja liberalizacijo na energetskih trgih
 • Večja zaposljivost. Številne študije so pokazale, da je kogeneracija generator novih delovnih mest.